תמונות אחרונות

14937463_216888812067493_6080243147051558553_n

תוכנית אתגר

"תוכנית אתגרלמדעני דור המחר"

תואר B.Sc. במדעי המחשב של אוניברסיטת חיפה

מיועדת לתלמידי תיכון מצטיינים.

רקע כללי:

אוניברסיטת חיפה בשיתוף עיריית חיפה יזמה ומקיימת, החל מחודש מרץ2006 , תוכנית לימודים ייחודית לתואר B.Sc . במדעי המחשב לתלמידי תיכון מצטיינים מחיפה ואזור הצפון. תוכנית זו, מיועדת לתלמידי כיתות י', י"א, י"ב, אשר ימלאו את חובותיהם האוניברסיטאיות במהלך לימודיהם התיכוניים ובמהלך שנת לימודים נוספת.

התוכנית מיועדת לתלמידי תיכון, שאינם מוצאים אתגר מספק בתוכנית הלימודים בבית הספר. בנוסף לאתגר האינטלקטואלי והאפשרות לממש את מלוא הפוטנציאל, תואר יוקרתי במדעי המחשב בגיל צעיר יאפשר לבוגרים להשתלב באקדמיה ובתעשייה בגיל צעיר יותר מהממוצע הארצי, מה שישפיע ויתרום לקידום הקריירה האישית מחד ולאוניברסיטאות, לתעשיית ההי-טק ולחברה הישראלית בכללותה מאידך.

תיאור תוכנית הלימודים

תוכנית "אתגר" מעניקה תואר B.Sc. במדעי המחשב בארבע שנות לימוד, עם השלמת 60 נקודות זכות. הקורסים הנדרשים במהלך שלוש השנים הראשונות נלמדים במקביל ללימודיו של התלמיד בבית הספר התיכון בכיתות י', י"א וי"ב. מערכת השעות בשלוש השנים הראשונות כוללת כ 60-שעות לימוד שבועיות באוניברסיטת חיפה. על מנת להצליח בתוכנית ולעמוד בכל הדרישות האקדמיות נדרשות מהסטודנט שעות תרגול רבות נוספות, הכנת תרגילי בית ולמידה עצמאית.

בשנת הלימודים הרביעית משלים התלמיד את יתרת נקודות הזכות לתואר המלא. הצבא מאפשר השלמת שנת לימוד זו לפני הגיוס על ידי דחיית גיוס.

מה מייחד את תוכנית "אתגר"?

תוכנית "אתגר"  ייחודית בכך שהיא זהה בתוכנה ובדרישותיה האקדמיות לתוכנית הלימודים הרגילה בחוג למדעי המחשב, אך תוכננה בהתאמה מיוחדת עבור תלמידי תיכון, על פי צרכיהם וגילם.

הקורסים בתוכנית "אתגר" מועברים בכיתות לימוד ייחודיות וסגורות, המורכבות מתלמידי

תיכון מצטיינים בלבד. זאת בניגוד לתוכניות מקבילות באוניברסיטאות אחרות, המשלבות את התלמידים בכיתות הלימוד הרגילות, עם סטודנטים בשנות העשרים לחייהם, ללא התחשבות ותשומת לב מיוחדת לצרכיהם השונים של התלמידים הצעירים ובכך מעמידות את התלמיד בפני קשיים רבים.

תוכנית "אתגר" מעניקה לכל תלמיד תשומת לב פרטנית כדי שהתלמיד יוכל להגיע למיצוי מלא של יכולותיו. את התלמידים מלווה יועץ חינוכי ייחודי לתוכנית זו שדואג להשתלבות התלמידים במסגרת האוניברסיטאית. חברי הסגל, אשר מלמדים בתוכנית "אתגר" עברו הדרכה מיוחדת בהקניית חומרים לבני נוער.

הליך הקבלה:

הליך הקבלה לתוכנית "אתגר" בנוי משלושה שלבים:

שלב א – המלצת מנהל בית הספר.

שלב ב – השתתפות בקורס מבוא למדעי המחשב וסיומו בהצלחה.

שלב ג – ראיון קבלה לתוכנית. מטרת הראיון לבחון את מידת התאמתם של התלמידים להמשך לימודים אקדמאיים.

 

לפרטים יש לפנות לחוג למדעי המחשב אוניברסיטת חיפה.