תמונות אחרונות

14937463_216888812067493_6080243147051558553_n

מגמת ביולוגיה

מגמת ביולוגיה

"והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הגדולים

ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ

מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול

כמו שאמר דוד צמאה נפשי לא-לוקים לא-ל חי"

(רמב"ם הל' יסודי התורה,ב,ב)

מטרות לימודיות

 1. הקניית ידע והבנה בביולוגיה ובנושאים מתוכה שנמצאו חיוניים ומשמעותיים לתפקודו של האדם הבוגר, כבסיס ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה.
 2. חשיפת תלמידות בעלות מוטיבציה וסקרנות מדעית לעולם מדעי הנמצא כל העת בהתפתחות.
 3. עידוד סקרנות מדעית.
 4. פיתוח חשיבת חקר וחשיבה ביקורתית.
 5. הכרת שיטות עבודה מעבדתית המשמשות בחקר .
 6. שימוש בתוכנות מחשב ככלי בלמידת חקר.
 7. חינוך סביבתי וקיימות.

 

תוכנית הלימודים בביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל

 התכנית העיונית כוללת :

 • שלושה נושאי ליבה חובה המהווים את תשתית הידע להבנת הנושאים האחרים – גוף האדם, התא ואקולוגיה.
 • שבעה נושאי בחירה ממוינים לשתי קבוצות ולשלושה נושאי חקר. מתוכם נבחרים שני נושאים לפחות.

התוכנית המעשית כוללת:

 • מעבדות חקר
 • עבודת חקר בנושא ביולוגי- ביוחקר
 • סיור לימודי בשדה עליו יש להגיש דו"ח סיור

בחינת הבגרות

 • הבחינה העיונית בכתב- 3 יח"ל– הבחינה כוללת שני שאלונים על תחומי התכן, מתוכם שאלון אחד מתוקשב.
 • בחינת המעבדה- 1 יח"ל– עריכת ניסוי חקר ודיווח על התוצאות והמסקנות.
 • בחינה על עבודת חקר (ביוחקר)- 1 יח"ל– הגשת עבודה בכתב ובחינה בע"פ על מהות העבודה.

 

תנאי קבלה:

א. ציון 80 ומעלה במקצועות המדעיים.

 ב. מתמטיקה – ברמה של 4 / 5 יח"ל

ג . תלמידות בעלי אוריינטציה לימודית גבוהה.