תמונות אחרונות

14937463_216888812067493_6080243147051558553_n

מגמות הלימוד

בחירת מגמות הלימוד:

במסגרת לימודי המגמות, ישנה אפשרות לבחור עד שתי מגמות.

(תלמידה שתרצה ללמוד בשתי מגמות, תתבקש לקבל אישור מההנהלה)

פירוט המגמות:

                                                  פיזיקה                             ספרות                          מחשבים

                                                  אומנות                             ביולוגיה                           תקשורת

פרוייקטים חיצוניים לתוכנית הלימודים באולפנא:

ארכימדס                                    תוכנית אתגר                                   חברה- חוק ומשפט

  • משתתפי תוכניות אלו מחויבים במגמת לימוד בית ספרית
  • תוכניות אלו מאושרות על ידי משרד החינוך
  • התוכניות מחייבות אישור הנהלת האולפנה והמלצתה
  • תוכניות אלו מחייבות תשלום נוסף

תהליך בחירת המגמות:

  1. התלמידות יעברו הדרכה והסברים ע"י יועצת החט"ע על מבנה תעודת הבגרות, שקלול הציונים באוניברסיטאות, תהליך קבלת החלטות ואופן הרישום למגמות.
  2. ייערך ערב הסברה להורים ולתלמידות ע"י ההנהלה, יועצת חט"ע ומורי המגמות, בו יוצגו המגמות השונות, ובו יקבלו ההורים מידע על תהליך בחירת המגמות.
  3. התלמידות יקבלו טופס הרשמה למגמות ויידרשו למלאו עד לתאריך י"ז סיון (15.6.2014) בטופס שיינתן לתלמידות תתבקשנה התלמידות לבחור בשתי מגמות לימוד אפשריות לפחות, לפי סדר העדיפות של התלמידה.
  4. במהלך השבועות לאחר מכן, ולאחר התייעצות עם מחנכות הכיתות, יועצת חט"ע, והמורים המקצועיים (ולפי תנאי הקבלה השונים לכל מגמה) , תקבל כל תלמידה את שיבוצה הסופי למגמות לשנה"ל תשע"ה, לאחר מכן כל בקשה לשינוי תצטרך אישור מיוחד מהיועצת, ממורי המגמות ומהנהלת האולפנה.
  5. תלמידות שיבקשו ללמוד בשתי מגמות יצטרכו לקבל אישור לכך מההנהלה.

 

תשלומי מגמות:

חלק מן המגמות מצריכות תשלום סמלי עבור ציוד ללמידה אישית וציוד מתכלה, סיורים לימודיים ועוד (מגמות אמנות וביולוגיה).

פירוט התשלומים יישלח באגרת התשלומים להורים במהלך חופשת הלימודים.