תמונות אחרונות

14937463_216888812067493_6080243147051558553_n

מבנה תעודת הבגרות באולפנה

מי זכאי לתעודת בגרות בישראל?

כל מי שסיים בהצלחה את לימודיו בביה"ס התיכון, עמד בדרישות ביה"ס בו הוא

לומד ועבר בהצלחה בחינות בגרות בהיקף של   22 יחידות לימוד חיצוניות לפחות,

וצבר מקסימום 34 יח"ל חיצוניות.

הרכב לימודי הבגרות

  1. מקצועות חובה- המקצועות שחובה על כל תלמיד ללמוד ולהיבחן בבחינת הבגרות

מקצועות החובה אינם ניתנים לבחירה.

  1. מקצועות בחירה- עד שני מקצועות לימוד נוספים (מלבד מתמטיקה ואנגלית) אותם בוחר התלמיד ללמוד ברמה של 5 יח"ל. ניתן לתגבר מקצוע ברמת היבחנות בסיסית. (לדוגמא: ספרות)

 

 

להלן הרכב תעודת הבגרות באולפנה:

מקצועות החובה מס' יח"ל הערות זמן הבחנות
תנך 3 יח"ל 2 מוגבר י' י"א וי"ב
תושב"ע 3 יח"ל 2 מוגבר י' י"א וי"ב
אזרחות 2 יח"ל (כולל מטלת ביצוע) י"ב
תולדות עמ"י 2 יח"ל י"א
לשון 2 יח"ל י"א
מתמטיקה  3,4,5 יח"ל י(רק 3 יח"ל פנימי)

י"א וי"ב

אנגלית 4,5 יח"ל אפשרות  ל3 יח"ל י"א וי"ב
ספרות 1 יח"ל בספרות יש אפשרות הרחבה ל5 יח"ל במסגרת מקצועות הבחירה.

 

י"א
מחשבת ישראל 1 יח"ל י"ב
מקצועות פנימיים:
מחויבות קהילתית 180 שעות במשך 3 שנים י, י"א, י"ב
מדעים י'- פנימית
השכלה כללית 2 מקצועות ע"פ החלטת האולפנא, באישור הפיקוח. י'- פנימית
עבודת גמר 450 שעות
מקצועות בחירה:
פיזיקה 5 יח"ל
מחשבים 5 יח"ל
ביולוגיה 5 יח"ל
ספרות הוספה ל5 יח"ל
אמנות 5 יח"ל